ANBI

De Stichting Knoptorenkerk is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De formele naam van de stichting is: Stichting tot instandhouding, beheer en exploitatie van de Knoptorenkerk te Sint-Oedenrode (hierna te noemen: Stichting Knoptoren)

Bezoekadres
Postadres: Kerkdijk Noord 8   5491 AR  Sint-Oedenrode
info@knoptoren.nl
Tel. Beheerder: 06 - 23916912 of 0413 - 479067
RSIN-nummer: 820203695

Omdat de Stichting Knoptoren een culturele ANBI is kunnen vrienden en donateurs gebruik maken van fiscale mogelijkheden door middel van een gift aan de Stichting Knoptoren:
giften zijn met een verhoging van 25% – zonder drempel – aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en met een verhoging van 50% voor de vennootschapsbelasting. Zie onder: “vrienden van de Knoptoren”.

Een jaarlijkse bijdrage voor een periode van 5 jaar wordt vastgelegd in een overeenkomst (akte) die door de gever en namens de Stichting wordt ondertekend.

U kunt hier de volgende documenten oproepen:

Voor maatwerk geopend!
Neem gerust contact met ons op. 
Bel naar 06 - 23 91 6912 of stuur een
mail naar peterdekoning50@gmail.com